Czech English

OECD DAC – Oficiální rozvojová pomoc (ODA) 2021

Výbor pro rozvojovou pomoc (DAC) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tento týden zveřejnil předběžné údaje o výdajích na oficiální rozvojovou pomoc napříč dárcovskými zeměmi DAC v roce 2021. Podle vyjádření konfederace organizací CONCORD Europe EU mj. stále zaostává za svým závazkem poskytnout 0,7 % hrubého národního důchodu (HND) na ODA a statistiky navíc nafukuje o výdaje na vakcíny covid-19 pro rozvojové země, ačkoli z velké většiny byly nakoupené pro dárcovské země. Organizace občanské společnosti z celého světa vč. FoRS pak poukazují mj. na to, že důsledky koronavirové pandemie, geopolitické a klimatické krize a konfliktů naopak vyžadují od dárců ODA sdružených v DAC znatelné navýšení ODA (vyjádření zde).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace