Czech English

ONGD – Nabídka webináře „The role of the private sector in the transition to a green, fair and sustainable economy“

  • Úvod
  • Akce v ČR a zahraničí
  • ONGD – Nabídka webináře „The role of the private sector in the transition to a green, fair and sustainable economy“

V posledních letech rostoucí sociální mobilizace a větší mediální pokrytí tématu přispěly ke zvýšení tlaku na integraci environmentálních zájmů do středu politických agend. S ohledem na prioritu portugalského předsednictví v Radě EU posílit dialog se soukromým sektorem za účelem mobilizace zelených investic v rámci vztahů mezi EU a Afrikou, pořádá portugalská platforma nevládních organizací webinář, kde bude možnost diskutovat o vhodných přístupech k reakci na ekologickou krizi. Webinář se uskuteční 28. 4.Registrace je otevřena do 26. 4. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace