Czech English

Panelová diskuze Odpovědné nakupování ve veřejné správě

28.1.2014
adelastiborova

Panelová diskuse se uskuteční dne 4. února 2014 v prostorech Otevřené zahrady (Údolní 33, Brno). Hlavním tématem této konference je podpora fair trade ve vypisovaných veřejných zakázkách. Dozvíte se, co je fair trade a jak nejlépe lze tyto principy požadovat ve veřejných nákupech, ale také pár příkladů dobré praxe z České republiky.

Koncept odpovědného veřejného zadávání umožňuje institucím veřejné správy a místní samosprávy zohledňovat v rámci veřejných zakázek i běžných nákupů zboží a služeb vybraná společenská témata, která chce daná instituce řešit (např. zaměstnání znevýhodněných osob, podpora vzdělávání, ale také nákup ekologicky šetrných výrobků, fairtradových produktů, Bio apod.).  Nakolik je tento trend v České republice rozšířený? Umí čeští zadavatelé tato témata definovat a požadovat? Existují nějaké překážky? Jakou podporu nabízí neziskový sektor? Přijměte naše pozvání k diskusi, kde bychom rádi nejen na tyto otázky hledali společně odpovědi. Diskuse je určena zástupcům zadavatelů (obce, instituce veřejné správy), neziskového sektoru a firem.

Debata je součástí projektu vedeného Novou ekonomikou o.p.s., který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jeho cílem je podpora českých měst a institucí při zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních příležitostí v rámci veřejného zadávání. Partnerem akce je Národní síť Zdravých měst a mediálním partnerem zpravodajský portál EurActiv.cz.

Více informace zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace