Czech English

Příspěvek nevládních neziskových organizací k přípravě a realizaci programu předsednictví ČR v Radě EU

Dne 31. května 2022 proběhlo jednání Výboru pro EU na pracovní úrovni a Výboru pro EU při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace o politických prioritách předsednictví ČR v Radě EU.  K této příležitosti byl vydán dokument Příspěvek nevládních neziskových organizací k přípravě a realizaci programu předsednictví ČR v Radě EU, který reaguje na vládní priority českého předsednictví. U jednotlivých priorit jsou uvedena konkrétní témata, která uvedené organizace považují za klíčová, včetně kontaktů na relevantní osoby, které s přípravou a realizací Předsednictví ČR mohou vzhledem ke své expertize pomoci. FoRS je aktivně zapojen do aktivit k Posilování odolnosti obyvatel zejména v sousedství EU prostřednictvím humanitární a rozvojové pomoci a podpory lidských práv a dobrého vládnutí.  Co to znamená si můžete přečíst níže, celý dokument je ke shlédnutí ZDE.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace