Czech English

Rada Vlády pro NNO – přehled aktualit

1.) Probíhá veřejná konzultace k návrhu Metodiky participace NNO v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy: Jak spolupracovat s NNO při tvorbě politik státní správy?“ Návrhy na úpravu materiálu možno zasílatdo 31. ledna 2022.
2.) Do 31. ledna je otevřena výzva k nominaci nových členů do Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zastupujících neziskový sektor.
3.) Dále RVNNO informujeo uznání částečného výpisu z evidence skutečných majitelů u zapsaných spolků žádajících o dotace z územního rozpočtu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace