Czech English

SEVER – Jak vzdělávat o klimatické změně skrze místo, kde žijeme

1.6.2023
FoRS

Seminář je vhodný pro učitele žáků 2. stupně, ZŠ, SŠ a další vzdělavatele. Bude se konat 8. června v Plšíkově učebně v areálu Správy NP České Švýcarsko v Krásné Lípě. Účastníci se seznámí s principy a klíčovými tématy klimatického vzdělávání. Dozvíte se, jak můžete žákům pomoci problému porozumět v souvislostech a zároveň navrhovat jeho řešení. Více informací zde. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace