Czech English

Síť k ochraně demokracie – Pojďte s námi chránit demokracii!

Síť k ochraně demokracie propojuje jednotlivce, obchodní společnosti, nevládní neziskové organizace a neformální spolky, které se chtějí podílet se na ochraně principů demokratického právního státu. Od svého vzniku v tomto roce slaví Síť k ochraně demokracie řadu úspěchů. Mezi ně patří spolupráce s více než 50 experty, 80 členských organizací, či získání grantu Stronger Roots od Nadace OSF. Mezi současné cíle patří prohlubování spolupráce členů, příprava nového formátu on-line diskuzí na téma demokracie a hledání expertního zajištění pro lepší komunikaci lidem. Pro více informací na webové stránce klikněte zde. Aktuální novinky k nahlédnutí na tomto odkazu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace