Czech English

The Guardian – článek „Dear European leaders, your new plan for ending inequality will not work“

2.12.2016
FoRS

Konečně existuje Agenda, která zahrnuje 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které když budeme podporovat, zajistíme tak pozitivní změnu v sociální, ekonomické a enviromentální sféře. Cílem Agendy je snížit chudobu a nerovnost ve světě a vyhradila si pro to čas do roku 2030. Cíle by měly být dosažitelné a reálné. Avšak, vše výše zmíněné může být pravdou, pouze pokud světoví leadeři přemění slova v činy a nezůstane jen u prázdných slov a popsaných papírů. Přečtěte si, jak si vede Evropa v naplňování Agendy tváří v tvář například migračním vlnám a kde se ztrácí činy a zůstávají jen slova.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace