Czech English

UN DESA: Good Practices, Success Stories and Lessons Learned in SDG Implementation – Call for Submissions

  • Úvod
  • STARE-Nezařazené
  • UN DESA: Good Practices, Success Stories and Lessons Learned in SDG Implementation – Call for Submissions
14.12.2018
FoRS
UN DESA zahajuje výzvu k předkládání osvědčených postupů, úspěšných příběhů a zkušeností získaných při provádění Agendy 2030 a SDG. Příspěvky budou analyzovány specializovaným týmem mezi agenturami agentury UN DESA a výsledky budou zpřístupněny online pro snadný přístup a široké sdílení informací. Tyto příspěvky mohou následně sloužit jako vstupní informace k tematickým přípravám na zasedání politického fóra HLPF. Příspěvky lze podávat do 28. 2. 2019 pomocí webového portálu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace