Czech English

UN Women – Projekt „Leadership, Empowerment, Access and Protection“ v Jubalandu

9.9.2021
FoRS

UN Women – Projekt „Leadership, Empowerment, Access and Protection“ v Jubalandu
Marginalizované ženy ve federálních státech Somálska Jubaland a South West State získají podporu ze strany OSN v úsilí o vybudování odnolnosti, soběstačnosti a vůdčích schopností. Tzv. UN Women společně s Jubalandovým ministerstvem pro rovnost pohlaví, rodinné záležitosti a lidská práva zahájilo projekt „Leadership, Empowerment, Access and Protection“, který přímo ovlivní 3 440 žen. Program financovaný japonskou vládou má podpořit jejich stabilizaci a zotavení  poté, co se staly oběťmi násilí, konfliktů, sucha a nemocí. Ženy v Somálsku zůstávají v tamních podmínkách obzvláště zranitelné. Více zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace