Czech English

UUSC – 2020 Human Rights Innovation Fellowship for NGOs and CSOs in Burma

21.11.2019
FoRS

Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) v současnosti přijímá přihlášky do programu 2020 Human Rights Fellowship. Hlavním tématem letošního roku je právo na sounáležitost a inkluzi v Barmě. Grant se soustředí na spolupráci s lokálními skupinami za účelem ochrany práv barmských etnických a náboženských menšin. Návrhy na projekt by měly být vytvořeny dvěma či více neziskovými organizacemi. Deadline na podání přihlášek je 31. prosince 2019. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace