Czech English

Výuková videa ze Summitu Světových škol

Letošní Summit Světových škol na téma Zdraví a svět proběhl za podpory předsednického projektu EU PRES. Setkání pedagogů a studentů ze škol zapojených do dlouhodobého programu Světová škola se konalo 15. června 2022. Celý Summit byl vysílán i živě a z přednášek odborníků vznikla 3 samostatná videa, která si můžete pustit.  

Dr. Gabriel Guliš se ve svém výzkumu se věnuje zejména hodnocení dopadů na zdraví. Za významné změny v lidské společnosti na začátku 21. století považuje:

  • podíl osob ve věku 65+ poprvé převýšil podíl osob mladších 18 let
  • míra reprodukce dosáhla v průměru 2,1 dítěte na ženu
  • poprvé v historii lidstva žije více lidí ve městech než na venkově

Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. se věnuje výzkumu neurobiologie násilí a pracoval v Armádě ČR v oboru psychiatrie včetně zahraničních misí. Co je na humanitární misi důležitější než postavit nemocnici? Pan docent představuje příklady zdravotní péče a pomoci při humanitárních a vojenských misích, např. v Afghánistánu či Kosovu. Vysvětluje specifika pomoci ve válečných konfliktech a na co je potřeba se soustředit, aby se pomáhalo smysluplně.

Lucie Kalousová, PhD. provádí výzkum na univerzitě v Nashvillu o sociálních nerovnostech ve zdraví. Ve své prezentaci vysvětluje, že ve společnostech s větší sociální nerovností se zpravidla nachází také větší nerovnosti ve zdraví a nižší průměrná délka života jak pro chudé, tak i bohaté.

O celém Summitu si můžete přečíst více.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace