Czech English

Přehled sbírek na pomoc Ukrajině

Řada neziskových organizací vyhlásila veřejné sbírky na pomoc Ukrajině. Děkujeme, že s námi pomáháte pomáhat.


Autor fotky: Charita Česká republika

Vyhlášené veřejné sbírky členů FoRS

ADRA monitoruje aktuální dění v pohraničí a ve spolupráci s ADRA Ukrajina chce nyní pomoci distribucí poukázek na potraviny a hygienické potřeby. Finanční pomoc bude zaměřená na přímou pomoc obyvatelům zasaženým konfliktem. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205456A

CARE spolu s globální sítí CARE intenzivně pracuje na řešení situace v zemi. V souladu s jejím humanitárním posláním připravuje možnosti pomoci civilistům, kteří se ocitli uprostřed války. Momentálně jedná s prověřenou partnerskou organizací o konkrétní podobě pomoci na místě a okamžitě uvolňuje zdroje ze svých rezerv a vyhlašuje sbírku na pomoc Ukrajině. Zdroj: https://care.cz/pomocukrajine/?utm_source=newsletter&utm_medium=email+2022_02_24&utm_campaign=ukrajina

Český červený kříž na začátku února doručili již 14. zásilku humanitární pomoci určenou nemocným a raněným na Ukrajině. Nyní vypravuje další pomoc – mělo by se jednat o další vozidla, chirurgické sety, stany, nosítka, navigace a další materiál pro činnost zdravotnických týmů Ukrajinského červeného kříže v hodnotě cca 10 mil. Kč. Dárci pomou přispět na speciální konto pro Ukrajinu. Zdroj: https://www.cervenykriz.eu/aktuality/ukrajina-prevzata-dalsi-pomoc

Člověk v tísni na rychlou pomoc Ukrajině uvolnil již milion korun, lidé mohou přispět na sbírku SOS Ukrajina. Pokud bude situace vojensky eskalovat, nevyhnutelně vyvolá velkou uprchlickou vlnu. Tým Člověka v tísni na Ukrajině situaci zblízka sleduje a připravuje různé scénáře, jak uprchlíkům poskytnout co nejrychlejší humanitární pomoc. Zdroj: https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomuze-ukrajine-8549gp

Diakonie ČCE v reakci na útok ruské armády na Ukrajinu vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu lidí zasažených ozbrojeným konfliktem. Výtěžek ze sbírky bude využit na podporu uprchlíků a vnitřně nuceně vysídlených obyvatel v důsledku konfliktu a na pomoc zranitelným skupinám. Zdroj: https://www.diakoniespolu.cz/clanky/pomoc-ve-svete/ukrajina-novinky/na-pomoc-lidem-na-ukrajine-otvirame-verejnou-sbirku/

Charita Česká republika se ve spolupráci s Charitou Ukrajina v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci. Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Zdroj: https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/

Lékaři bez hranic na Ukrajině poskytují zdravotní péči a humanitární pomoc obyvatelům zasaženým dlouhotrvajícím konfliktem i pacientům trpícím tuberkulózou. Pomoc poskytují všem bez ohledu na jejich původ či politické preference. Zdroj: https://darujte.lekari-bez-hranic.cz/?utm_campaign=ukrajina_2302&utm_medium=social&utm_source=FB

NESEHNUTÍ pomáhá na Ukrajině nezávislým novinářům, kteří informují o politických represích a porušování lidských práv, podporujeme investigativní média, která vynáší na světlo korupci a rozkrývají mocenské zájmy a spolupracujeme s ochránci lidských práv, kteří monitorují jejich porušování. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205968

SADBA – V současné realitě, kterou Ukrajina zažívá, dělají salesiáni přítomní v zemi pro mladé a potřebné obyvatelstvo vše, co je v jejich silách, popisují situaci, kterou vidí na vlastní oči, odevzdávají své modlitby Bohu a žádají o solidaritu a pomoc ze strany mezinárodního společenství. Podpořit je můžete skrze sbírku. Zdroj: https://www.sdb.cz/novinky/podporte-salesiany-pomahajici-mladym-na-ukrajine/

Vyhlášené veřejné sbírky mimo FoRS

Armáda spásy v reakci na útok ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a současnou eskalaci ozbrojeného konfliktu vyhlašuje sbírku na pomoc válkou zasaženým obyvatelům. Prostředky budou využity jak na humanitární pomoc v místě, tak na území České republiky pro potřeby lidí prchajících před válkou do naší země. O konkrétních možnostech pomoci aktuálně jednáme s naší sesterskou organizací Armáda spásy Ukrajina. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205953

BAT EL fond poskytuje finanční podporu na zajištění nezbytných potřeb ohrožených žen a dětí v zasažených oblastech. Dále poskytuje humanitární pomoc obětem ozbrojeného konfliktu a lidem na útěku. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205961

Česká zemědělská univerzita v Praze v reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu otevírá veřejnou sbírku ČZU. Dary do sbírky využijeme podle situace na pomoc našim ukrajinským studentům, akademikům či zaměstnancům trpícím v důsledku ruské invaze a humanitární krize na Ukrajině. Ze sbírky také mohou do postižených oblastí zaslat materiální pomoc. Zdroj: https://www.czu.cz/cs/r-7229-aktuality-czu/ceska-zemedelska-univerzita-v-praze-otevira-verejnou-sbirku-.html

CityChurch.cz ve spolupráci s církví Philadelphia church Ternopil vyhlašuje veřejnou sbírku na přímou pomoc rodinám z Ukrajinsko/Ruské hranice, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí války. Tyto rodiny potřebují zajistit bezpečí, dopravu, ubytování, jídlo a další nezbytné potřeby. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205949

Diecézní charita ostravsko-opavská je realizátorem či spolurealizátorem dlouhodobých projektů na Ukrajině a angažuje se v pomocí obětem konfliktu na Ukrajině. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1169

Masarykova univerzita podporuje ukrajinské studenty a akademiky prostřednictvím finanční pomoci určené na vzdělávací a humanitární účely, kterou iniciovala. Finanční příspěvek lze poskytnout formou daru přes Obchodní centrum MU. Informace o aktuálně darované částce najdete na webu MUNI POMÁHÁ. Zdroj: https://www.em.muni.cz/udalosti/14814-mu-zridila-sbirku-na-vzdelavaci-a-humanitarni-pomoc-ukrajine

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalistiky vyhlašuje neformální výzvu SOS UKRAJINA NEWS, jejímž cílem je poskytnout redakcím příspěvek na přímé zpravodajství z místa konfliktu zaměřené na popis průběhu ruské agrese a jejích dopadů. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205971

Post Bellum vybrané prostředky poskytne v prvé řadě ukrajinské neziskové organizaci Повернись живим / Come Back Alive, která se dlouhodobě zabývá distribucí ochranných pomůcek a zdravotnického zabezpečení obráncům Ukrajiny. Dále pak budou využity k humanitární pomoci lidem postiženým invazí ruské armády. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205934

Psí život vyhlašuje sbírku na útulek Friends nacházející se v oblasti Dnětropetrovsk na východě Ukrajiny. Ve válkou zmítané Ukrajině narůstá nejen počet zraněných lidí, ale také zvířat. Materiální pomoc není možné v této chvíli dovézt, proto pomohou jedině peníze. Veškerý výtěžek z této sbírky bude poslán do ukrajinského útulku. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205954

Sdružení pro integraci a migraci vyhlašuje sbírku na podporu lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině. Ze zkušenosti víme, že nově příchozí budou potřebovat asistenci, pomoc při řešení jejich základních potřeb a následném zabydlování. Bude třeba jim poskytovat tlumočení, doprovody, psychoterapeutickou péči, pomoc při hledání zaměstnání i finanční podporu. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205960

UNICEF Česká republika na Ukrajině již působí a spolupracuje s místními partnery na co nejrychlejší humanitární reakci po prudké eskalaci konfliktu dne 24. února 2022. Přes půl milionu dětí právě teď potřebuje veškerou pomoc, kterou jim můžeme poskytnout. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205940

Znesnáze spouští sbírku pod záštitou humanitární organizace ADRA, která má na Ukrajině svou pobočku. Finanční dary tak budou smysluplně pomáhat lidem zasaženým konfliktem, a to konkrétně na nákup základní potřeby. Zdroj: https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomoc-ukrajine?fbclid=IwAR1wGFFiMxoMjr7r1Q7aXLiX-Yn_ZjDYEXQZC_wEnHLskUWuExssaRY8I_A

Další materiální sbírky a podpora

Expediční klubovna Brno nyní poptává řadu věcí jako je zdravotnický materiál, hygienické potřeby, spacáky baterie či plynové ohřívače, které bude následně expedovat do zasažených oblastí. Zdroj: https://www.facebook.com/expeditionclubbrno/posts/1768996129969204

Pokud víte o další sbírce nebo najdete ke stávajícím aktualizaci, neváhejte nám napsat. Děkujeme za spolupráci.

Kontaktní osoba:

Eliška Šertlerová, komunikační koordinátorka, sekretariat@fors.cz

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace