Czech English

CARE ČR – Zdravotnice v první linii: možnost podpory

V průběhu jara CARE upozorňuje na důležitost podpory žen, které jsou nedílnou součástí odezvy na humanitární krize. Jednou z nejdůležitějších skupin v aktuální situaci jsou ženy doktorky. Pandemie covid-19 zasáhla celý svět. Pracovníci v první linii již více než rok obětují veškerý svůj čas pro ochranu nás všech. 70 % zdravotního personálu po celém světě tvoří ženy. Často mají k dispozici pouze minimum ochranných pomůcek, i tak se ale nevzdávají. Možnost podpory zde. Care distribuuje ochranné prostředky pro lékařky i humanitární pracovnice v ohrožených oblastech a zdravotnickému personálu zajišťujeme přístup k čisté vodě. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace