Czech English

CIVICUS: Call for Expressions of Interest

30.9.2013
FoRS
CIVICUS,  World Alliance for Citizen Participation vyzývá k projevení zájmů – CIVICUS hledá partnery, kteří by prováděli lokálně iniciované dialogy se stakeholdery. Tyto dialogy by měly proběhnout v listopadu 2013 a květnu 2014. Vybraní partneři obdrží finanční příspěvek ve výši 4000 amerických dolarů. 
CIVICUS hledá neziskové organizace, organizace občanské společnosti, zastřešující organizace a další relevantní entity po celé světě.
Žádosti posílejte do 15. 10. 2013. Více informací a kontaktní osobu naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace