Czech English

Evaluace v Etiopii a Zambii – vyhlášení výběrového řízení

MZV ČR vyhlašuje výběrové řízení na evaluaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Etiopii  a v Zambii. Termín pro podávání nabídek na evaluaci projektů v Etiopii je stanoven na 13. březen 2013, 14:00 hod, na evaluaci projektů v Zambii pak na 15. březen 2013, 10:00 hod. Zadávací podmínky evaluace a další potřebné informace naleznete na webu MZV: Etiopie, Zambie.    

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace