Czech English

Fondation de France / CFSI – Promotion of Family Farming in West Africa

6.12.2019
FoRS

The Fondation de France a French Committee for International Solidarity (CFSI) zveřejnily výzvu pro podávání návrhů na projekty, které podporují lokální iniciativy na zlepšení přístupu k potravinám skrz udržitelné rodinné farmářství v západní Africe. Prioritami projektů by mělo být zlepšení produkce a zvýšení přístupu k potravinám a následné šíření získaných znalostí mezi lokálními, národními i mezinárodními subjekty. Více informací o grantové příležitosti se dozvíte zde (informace jsou dostupné pouze ve francouzštině). Deadline pro podání návrhů je 24. února 2020

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace