Czech English

Forus – Zpráva „Civic Space in Times of COVID“

16.7.2020
FoRS

Asia Development Alliance (ADA) a Forus publikovali zprávu, podle níž čelí občanská společnost vážným omezením svých možností zapojení a vyjádření se. 18 případových studií v této zprávě vyzdvihuje výzvy, se kterými se občanská společnost všude na světě musí vypořádávat od vypuknutí pandemie. Její dopady zhoršují a prohlubují problémy zmenšujícího se občanského prostoru a zvětšující se cenzury. Organizace po celém světě ale zároveň dokázaly využít přesunu do online prostředí. Další podrobnosti naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace