Czech English

InBáze – Materiální a finanční sbírka pro uprchlíky v táboře Malakasa

InBáze se rozhodla pomáhat nejen v ČR, ale i za hranicemi a vy je nyní můžeme finančně, materiálně či svým časem podpořit. Dobrovolníci RefuFestu se rozhodli, ve spolupráci s českým týmem dobrovolníků, zorganizovat pomoc pro uprchlíky v řeckém táboře Malakasa. Aktuálně zde přežívá okolo 700 osob, z nichž 300 tvoří děti. Nedostatek zimního oblečení, jídla, léků a hygienických potřeb je alarmující. Během prosince dobrovolníci pojedou dvakrát do tábora s potřebnými zásobami. Pokud byste chtěli pomoci, můžete vytvořit sběrné místo pro zimní oblečení, obuv, hygienu, trvanlivé potraviny, přikrývky, spacáky, hygienické potřeby či finance na nákup léků přímo na místě. Nebo můžete pomoci s tříděním materiálu či darovat finanční pomoc. Více informací naleznete zde!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace