Czech English

Koalice proti palmovému oleji

28.1.2015
adelastiborova
Mezi organizacemi, sdruženými v platformě Pavučina hnutí, vznikla Koalice proti palmovému oleji. Cílem je upozorňovat na problémy souvisejícími s produkcí a spotřebou palmového oleje. Prosíme Vás o zvážení přidat se ke Koalici proti palmovému oleji a vyjádřit tak svůj postoj k tomuto problému. Není nutné se aktivně zapojovat, jde hlavně o to, aby aktivní „tahouni“ koalice za sebou měli co největší podporu relevantních lidí, organizací apod., a tím mohli argumentovat při vyjednávání s firmami, vládami a dalšími, kteří mají vliv na produkci a podporu produkce palmového oleje. Pokud se budete chtít zapojit aktivněji, bude to jen vítáno. Způsob a intenzita zapojení je jen na Vás, ale určitě je dobré se vždy předem domluvit v rámci Koalice. Ze strany Koalice můžete využít minimálně letáčky a samozřejmě další materiály, které naleznete na webu, ale je možné se domluvit i na případné přednášce atd. Jakékoliv další dotazy, Váš zájem o členství apod. směřujte prosím na Davida Čípa – coracias@seznam.cz, 603 847 189.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace