Czech English

Seminář „Interkulturní výchovou a prožitkem k toleranci“

17.3.2015
FoRS

Multikulturní centrum Praha vás srdečně zve na akreditovaný seminář MŠMT:

INTERKULTURNÍ VÝCHOVOU A PROŽITKEM K TOLERANCI

Seminář se koná ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 10 do 16 hodin na adrese Pracovna Vlkova 36, Praha 3. Akce je určena pedagogům 2. stupně ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU. Každý účastník obdrží metodické materiály a certifikát. Seminář je ZDARMA

Seznámíte se s různými metodami práce v oblasti interkulturního vzdělávání, s přínosy i riziky vybraných postupů. Dozvíte se, jak u žáků posilovat sebereflexi a schopnost zamýšlet se nad tím, co ovlivňuje vytváření vlastních názorů, postojů a hodnot. Vyzkoušíte si, jaké konkrétní aktivity lze použít během výuky i mimo ni.

Přihlášky posílejte nejpozději do 10. 4. 2015 na e-mail: global.edu@mkc.cz

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace