Czech English

MZV – Nová výzva pro podávání návrhů projektů v rámci Challenge Fund – česká inovativní řešení pro dosažení SDGs

  • Úvod
  • Grantové příležitosti
  • MZV – Nová výzva pro podávání návrhů projektů v rámci Challenge Fund – česká inovativní řešení pro dosažení SDGs
25.6.2021
FoRS

Letošní výzva k podávání přihlášek je spuštěna. Cílem je realizace českých řešení a sdílení know-how v zemích prioritní rozvojové spolupráce a přispění k dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Challenge Fund je určen pro české žadatele ze soukromého i veřejného sektoru, z nevládních organizací, univerzit či výzkumných institucí. Projekt financuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR a implementuje Rozvojový program OSN (UNDP). Návrhy projektů do Challenge Fund je možné podávat prostřednictvím webové stránky programu do 12. července 2021.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace