Czech English

Peace Boat’s Global University 2016

17.6.2016
Eliška Šertlerová
Ve dnech 4. – 21. října se bude konat tento 18-ti denní program zaměřen na účastníky ve věku 18 – 35 let, kteří se zajímají o odzbrojování, řešení konfliktů, mírové studie, lokální peacebuildung, bezpečnost, rozvojová a humanitární studia, mezinárodní vztahy a právo a další související obory. Tématem jest „Changing the Approach: Humanitarian Disarmament, International Law and the UN.“ Celý program probíhá v angličtině a bude se konat na vícero místech (The Hague, Reykjavik, and New York). Pro více informací směřujte sem. Uzávěrka přihlášek je 31. července v 17:00 (Japan Standard Time).

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace