Czech English

Výběrová řízení FAO

Odbor FAO pro nákup zboží a služeb („Procurement Department“) na svých webových stránkách uveřejnil aktualizovaný přehled výběrových řízení pro letošní rok.

Z hlediska možného uplatnění českého know how jsou zajímavé především tendry pro dodávky pro realizaci zahraničních rozvojových projektů FAO („Planned Services for Worldwide Operations). Přímou komerční návaznost na bilaterální zahraniční rozvojové projekty ČR by v případě úspěšné účasti českých subjektů bylo možné realizovat u projektů likvidace prošlých pesticidů v zemích Sahelu, v Ománu, v Maroku, v Kamerunu, v Beninu, v Malawi a v Mosambiku, u projektu výstavby skladišť pesticidů v Kyrgyzstánu a u projektu rekultivace kontaminovaných půd v Mosambiku. České výrobky by bylo možné uplatnit rovněž v rámci tendrů na dodávky diagnostických přístrojů a očkovacích látek proti kulhavce a slintavce.

Webová adresa s údaji o výběrových řízeních FAO na rok 2015:

http://www.fao.org/unfao/procurement/bidding-opportunities/user-form/en/

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace