Czech English

Autor: admin

Rádi byste se dozvěděli kde a jak Česko konkrétně pomáhá?

Třetí číslo časopisu se jmenuje Česká pomoc a věnuje se projektům, které podporuje v rámci zahraniční spolupráce česká vláda. Dočtete se o tom, jak se vybírají prioritní země a zda v budoucnu nějaké zmizí ze seznamu. Dozvíte se o tom, jak Člověk v tísni pomáhá Afgháncům zlepšit odborné školství v oblasti zemědělství, jak staví latríny v Angole nebo bioplynárny v Kambodži. Nabízí i článek o etiopské nemocnici, kterou vede ADRA, o tom, jak Česká zemědělská univerzita pomáhá Mongolům označovat dobytek, jak je čeští metrologové učí změřit metr a nebo jak Český hydrometeorologický ústav předpovídá společně s Gruzíny počasí.¨ http://www.rozvojovka.cz/download/docs/72_rozvojovka-3-2012.pdf

Nové dokumety o rozvojové spolupráci

Poziční dokument VIOCE a CONCORDu k spojení pomoci, obnovy a rozvoje (Linking reflief, rehabilitation and development) Pokaždé, když se objeví velká krize, dostane se propojení humanitární a rozvojové pomoci (LRRD) do politické agendy. Na úrovni EU, se ne zcela úspěšně pokoušely tyto dvě oblasti propojit Komuniké z let 1996 a 2001. Po nedávném hladomoru v Africkém rohu, se LRRD opět stala prioritou pro humanitární a rozvojové orgány evropských institucí a členských států. Navíc, EU pracuje na dlouhodobé podobě politiky a priorit na léta 2014 -2020, které by měly LRRD obsahovat. Tento společný poziční dokument má za cíl vysvětlit proč je LRRD důležitá a jak může pomoci krizí zasaženým a jinak ohroženým skupinám. Dokument naleznete zde. Otestujte si efektivnost Vaší organizace! Open Forum vydává dokument, který Vám pomůže v implementaci zásad efektivnosti. Průvodce DRAFT Practitioner“s Activity Guide má za cíl shromáždit na mezinárodní úrovni zkušenosti a principy používané pracovníky NNo na lokální úrovni. Také by měl NNO usnadnit počáteční koncepční plánování v jejich cestě za zvyšováním efektivnosti. V současné době je průvodce v testovací fázi. Někdy mezi srpnem a říjnem letošního roku proběhne vždy jeden regionální testovací workshop, mimo jiné i v Evropě. Na základě výstupů z těchto testování bude v prosinci 2012 sestavena finální podoba průvodce. Takže pokud se testování chcete zúčastnit, navštivte stránky projektu http://www.cso-effectiveness.org/practitioners-activity-guide,228?lang=en kde naleznete aktuální kalendář workshopů a konzultací.Průvodce efektivností si přečtěte zde http://www.cso-effectiveness.org/practitioners-activity-guide,228?lang=en

Vyhlášení dotačního řízení programu transformační spolupráce pro rok 2013!

Dne 5.9. 2012 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení programu transformační spolupráce pro rok 2013! Pod níže uvedeným odkazem naleznete celý text vyhlášení a požadované přílohy. Bližší informace bude možné získat na informačním semináři, který proběhne v úterý 18. září od 13 hodin v prostorách MZV. http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/transformacni_spoluprace_1/vyberova_rizeni/vyberove_rizeni_na_rok_2013/vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_rok_2013.html Stejně jako v loňském roce budou obvyklé prioritní země rozšířeny o Egypt, přičemž v tomto případě budou přijímány pouze roční projekty. Novinkou oproti předešlým ročníkům je možnost předložit popis projektu v angličtině, ostatní dokumenty jsou požadovány i nadále v češtině. Vaše kompletní projektové žádosti na MZV očekávají do 15.10.2012 do 16:00. Přejeme hodně úspěchů s přípravou i realizací projektů!

Schůzka pracovní skupiny Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce pro zdravotně postižené

Díky iniciativě nevládní organizace Neslyšící s nadějí, podporující širokou diskuzi o vzniku pracovní skupiny pro práci osob se ZP v Zahraniční rozvojové spolupráci České republiky (ZRS ČR), si Vás poprvéod  letošního roku dovolujeme pozvat na setkání pracovní skupiny, která se uskuteční 19. 9. 2012 v zasedací místnosti Charity ČR, Vladislavova 12, od 10:00 hod. Na setkání PS pro práci s osobami se ZP budou probíhat různé diskuze, zejména o nevládních zájmech členů či pozorovatelů FoRS včetně jejich zkušeností se ZP, problémy a přínosy. Nevládní organizace se budou zabývat současnou pomocí týkají se ZP v třetím světě a možností budoucí spolupráce. Na společném jednání se projedná vize spolupráce. Program naleznete v příloze. Více podrobností na webových stránkách, tedy http://www.neslysicisnadeji.org a http://www.fors.cz/2022/forum. Svoji registraci potvrďte, prosím na tomto linku: http://doodle.com/buc2i5h2m9tp39qk

Výsledky projektových žádostí EK

Evropská komise by měla během měsíce srpna zveřejňovat výsledky posouzení projektových žádostí v rámci výzvy programu pro nestátní aktéry a místní municipality – Non-State Actors and Local Authorities in Development – v oblasti rozvojového vzdělávání a osvěty. Viz přiložený indikativní kalendář či ke stažení na webu na https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=131141 Prosíme také všechny organizace, které se této výzvy zúčastnily, aby nám dávaly průběžně vědět s výsledky svých projektů (v pozici Lead i Partner).Evropská komise by měla během měsíce srpna zveřejňovat výsledky posouzení projektových žádostí v rámci výzvy programu pro nestátní aktéry a místní municipality – Non-State Actors and Local Authorities in Development – v oblasti rozvojového vzdělávání a osvěty. Viz přiložený indikativní kalendář či ke stažení na webu na https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=131141 Prosíme také všechny organizace, které se této výzvy zúčastnily, aby nám dávaly průběžně vědět s výsledky svých projektů (v pozici Lead i Partner).

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Dovolte, abychom Vás jménem Pražského institutu pro globální politiku – Glopolis a Britského velvyslanectví v Praze  srdečně pozvali na konferenci k představení studie  vypracované v rámci programu Cambridgské university pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) s názvem: Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu. Konference se uskuteční od 9:15 do 12:30, 11. září 2012 na Novotného Lávce 5, Praha 1, v   sále číslo 217 . Konference bude výbornou příležitostí k diskusi o investicích do nízkouhlíkových technologií na českém energetickém trhu a poskytne srovnání s vybranými zeměmi střední a východní Evropy na základě nově zjištěných poznatků. Po úvodní prezentaci studie jejími autory, bude následovat moderovaná debata, v rámci níž pozvaní hosté představí své pohledy na možnosti a překážky rozvoje moderního energetického sektoru. Pozvánku a program naleznete zde.

Vyhlášení humanitárního dotačního řízení pro Sýrii

Výzva je určena na podporu humanitárních aktivit oprávněných subjektů zaměřených na okamžitou pomoc pro obyvatelstvo Sýrie uvnitř země a/nebo pro uprchlíky ze Sýrie v sousedních zemích (Irák, Jordánsko, Libanon, Turecko) postižené probíhajícím konfliktem. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní a psychosociální péče, zajištění náhradního přístřeší a základních životních potřeb uprchlíků či vnitřně vysídlených osob a na poskytování humanitární ochrany. Nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty mohou své projekty podávat do 29. srpna 2012 do 14:00 hod. s využitím formuláře přiloženého k této výzvě v rámci dotačního titulu MZV „Účelová dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci poskytnutí humanitární pomoci“ v roce 2012, podprogram „Okamžitá pomoc“. Každý předkladatel může předložit maximálně jeden projekt (příhraniční přesah je možný). Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt bude max. 2,5 mil. Kč; dotace může činit až 100% nákladů projektu. Více informací na webu MZV

Konference na téma: „Má Česko strategickou vizi EU?“

Společná iniciativa zástupců českého byznysu a českých neziskových organizací usilující o pragmatickou a věcnou diskuzi o vztahu České republiky a EU si Vás dovoluje pozvat na konferenci na téma:  „Má Česko strategickou vizi EU?“ , která se bude konat ve středu 19. září 2012 v Kaiserštejnském paláci v Praze (Malostranské náměstí 23/37) v čase od 9:00 do 16:00. Konference si klade za cíl zhodnotit hlavní zájmy ČR, problémy a přínosy plynoucí z českého členství v EU a zároveň racionálně zhodnotit alternativy/možnosti budoucího vývoje EU.V rámci konference proběhne diskuze mezi kandidáty na prezidenta ČR na téma jejich vize Evropské unie. Řečníci: Vojtěch Belling/státní tajemník pro Evropské záležitosti, Pavel Telička/bývalý eurokomisař, Jana Matesová/konzultantka a bývalá poradkyně výkonného ředitele Světové banky, Jan Mühlfeit/prezident pro Evropu, Microsoft a další. Více na http://glopolis.org/cs/eu-konference/ Vstup možný jen po předchozí registraci na adrese eukonference@glopolis.org.

„Má Česko strategickou vizi EU?“

Společná iniciativa zástupců českého byznysu a českých neziskových organizací usilující o pragmatickou a věcnou diskuzi o vztahu České republiky a EU si Vás dovoluje pozvat na konferenci na téma:  „Má Česko strategickou vizi EU?“ , která se bude konat ve středu 19. září 2012 v Kaiserštejnském paláci v Praze (Malostranské náměstí 23/37) v čase od 9:00 do 16:00. Konference si klade za cíl zhodnotit hlavní zájmy ČR, problémy a přínosy plynoucí z českého členství v EU a zároveň racionálně zhodnotit alternativy/možnosti budoucího vývoje EU.V rámci konference proběhne diskuze mezi kandidáty na prezidenta ČR na téma jejich vize Evropské unie. Řečníci: Vojtěch Belling/státní tajemník pro Evropské záležitosti, Pavel Telička/bývalý eurokomisař, Jana Matesová/konzultantka a bývalá poradkyně výkonného ředitele Světové banky, Jan Mühlfeit/prezident pro Evropu, Microsoft a další. Více na http://glopolis.org/cs/eu-konference/ Vstup možný jen po předchozí registraci na adrese eukonference@glopolis.org.

Workshop o rozvojovém vzdělávání – sdílení zkušeností s projekty Evropské komise

FoRS pořádá ve spolupráci s DEAR Support Team Evropské komise Workshop o sdílení zkušeností s projekty podpořenými granty Evropské komise. Workshop bude jednodenní, bude se konat v Praze dne 11.10. 2012. Workshop je určen pro všechny organizace FoRS, které mají zkušenosti s realizací projektů GRV a osvěty financovaných z EK nebo se o tyto dotace  ucházejí. Přesné místo konání a program již brzy doplníme. Kapacita je omezená, registrovat se můžete již nyní! Vyplněný registrační formulář zašlete na asistent@fors.cz, a to nejpozději do 20.září 2012! Zde naleznete pozvánku.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace