Czech English

FoRS a české předsednictví 2022

  • Úvod
  • FoRS a české předsednictví 2022

České předsednictví a aktivity FoRS

27.7.2022
Česká republika se zhostila předsednictví Rady EU 1. července 2022 a v této roli setrvá do 1. ledna 2023. Tento úkol přichází v době mnoha výzev, kterým čelí nejen Evropská unie ale celý svět. Od potravinové a energetické krize po bezpečnostní konsekvence a geopolitické změny v důsledku ruské agrese na Ukrajinu. FoRS, jakožto národní platforma […]

Předsednictví Rady EU – oč běží?

26.7.2022
Každý z členských států EU předsedá Radě Evropské unie po dobu 6 měsíců. O tom, která země bude Radě EU předsedat se nehlasuje, ale k předávání předsednictví dochází na rotační bázi. Takový systém zaručuje, že se vystřídají všichni členové EU. Ptáte se, co vlastně takové předsednictví obnáší? Jde především o určování agendy a priorit Rady […]

Příspěvek nevládních neziskových organizací k přípravě a realizaci programu předsednictví ČR v Radě EU

22.7.2022
Dne 31. května 2022 proběhlo jednání Výboru pro EU na pracovní úrovni a Výboru pro EU při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace o politických prioritách předsednictví ČR v Radě EU.  K této příležitosti byl vydán dokument Příspěvek nevládních neziskových organizací k přípravě a realizaci programu předsednictví ČR v Radě EU, který reaguje na vládní priority […]

Členství Ukrajiny v EU bude běh na dlouhou trať, vystartovat ale musíme právě teď

22.6.2022
Ruský vpád na Ukrajinu proměnil nejen naše dosavadní chápání bezpečnosti v Evropě, ale také naše uvažování o Evropské unii a jejím místě ve světě. Přesvědčení, že Evropané musí v této bezprecedentní krizi hrát důležitou roli a přispět k nalezení cesty z ní, představuje příležitost pro přenastavení některých vnitřních procesů, včetně politiky rozšiřování Evropské unie o […]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace