Czech English

FoRS a české předsednictví 2022

  • Úvod
  • FoRS a české předsednictví 2022

Velký rozhovor v Blesk.cz Zima jako zbraň: Podle experta se žádná jiná krize neodehrává v takovém chladu jako na Ukrajině

6.12.2022
Během konference FoRS  „Odolnost jako úkol: Jak pomoci lidem v nestabilních oblastech světa čelit komplexním krizím“ vznikl rozhovor pro Blesk.cz s Markem Štysem, vedoucím humanitárních programů v organizaci Člověk v tísni. Miliony lidí se na Ukrajině kvůli raketovým útokům ocitly bez proudu, v jejich domovech zavládla zima a tma. Rusko tím udeřilo na ukrajinskou civilní […]

Výuková videa ze Summitu Světových škol

27.11.2022
Letošní Summit Světových škol na téma Zdraví a svět proběhl za podpory předsednického projektu EU PRES. Setkání pedagogů a studentů ze škol zapojených do dlouhodobého programu Světová škola se konalo 15. června 2022. Celý Summit byl vysílán i živě a z přednášek odborníků vznikla 3 samostatná videa, která si můžete pustit.   Dr. Gabriel Guliš […]

Arnika: Výstava Jsme v tom spolu

25.11.2022
„Ekologické problémy nerespektují státní hranice a svět je musí řešit společně. Zdravé životní prostředí je totiž důležitou podmínkou pro důstojný život každého a každé z nás.“  Tento apel předává výstava, kterou organizace Arnika vytvořila v rámci předsednického projektu EUPP: Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project. […]

Záznam panelové diskuze „Učíme (se) a žijeme v neklidné době“

24.11.2022
Záznam panelové diskuze „Učíme (se) a žijeme v neklidné době“ Již podeváté proběhl mezinárodního Týden globálního vzdělávání. Školy a organizace napříč Evropou se věnovaly tématu propojenosti světa, na které byl letošní ročník zaměřen. FoRS společně s dalšími partnery tentokrát pořádal Festival globálního vzdělávání a v rámci něj mimo jiné debatu se skvělými hosty! Žijeme v době post-faktické, době […]

Univerzity pro rozvoj

21.11.2022
Univerzity pro rozvoj Setkání aktérů aktivních v ZRS z akademického, neziskového, veřejného a soukromého sektoru Srdečně Vás zveme na akci určenou aktérům akademického, neziskového, veřejného a soukromého sektoru, kteří jsou aktivní v zahraniční rozvojové spolupráci, humanitární pomoci a globálním rozvojovém vzdělávání a osvětě. Cílem je přiblížit činnost akademického sektoru v těchto oblastech, prodiskutovat jeho specifickou roli, možnosti mezisektorové spolupráce […]

FoRS – Týden globálního vzdělávání

16.11.2022
Devátý ročník mezinárodního Týdne globálního vzdělávání zaklepal na dveře! Organizace sdružené ve FoRS pořádají při této příležitosti Festival Globálního vzdělávání a zaměří se tentokrát na otázku „Jak v dnešním propojeném světě žít udržitelně a co pro to můžeme udělat my jako jednotlivci, studenti, učitelé a občané?“  Festival se koná od úterý 22. do čtvrtka 24. listopadu a potěšíme […]

Cena inspirace Světové školy

12.11.2022
Jednou z podpořených aktivit v rámci Evropského předsednického projektu EU PRES byla Cena inspirace Světové školy, která se konala 9. 11. 2022. Na slavnostním setkání v Senátu ocenili organizátoři projektu Světová škola 9 zapojených škol z celé republiky za jejich aktivity v programu i za zajímavé a inspirativní komunitní projekty věnované vybranému globálnímu tématu. Gymnázium Kojetín Střední odborná […]

Příběhy Světových škol inspirují k větší participaci studentů a kreativnímu pojetí výuky

10.11.2022
V rámci Ceny inspirace Světové školy vznikly i Příběhy Světových škol.  Učitelé a studenti z oceněných škol sdíleli své zkušenosti z projektů Světové školy. Projekty vedou k aktivnějšímu zapojení studentů do výuky, k diskuzím, kreativnějšímu pojetí výuky. Jiný způsob výuky navíc prohlubuje vztah studentů s učiteli. Foto: Jan Horejš, Člověk v tísni Příběhy dobré praxe  „Myslím, že to má […]

Paper FoRS a AMO: O české politice ve východní Evropě: Nové úkoly během předsednictví v Radě EU i po něm

10.11.2022
Pavel Havlíček  z Asociace pro mezinárodní otázky představil na mezinárodní konferenci FoRS nový paper O české politice ve východní Evropě. Tento dokument vznikl díky podpoře Evropského předsednického projektu 2022-2023. Cílem publikace je identifikovat kroky, které by EU měla podniknout v aktuální turbulentní době směrem k Ukrajině, Moldavsku a Gruzii. Materiál pojednává tak o východiscích ČR […]

Kulatý stůl v Bruselu: Building resilience through participation

28.10.2022
Jak může občanská společnost přispět k udržitelnému rozvoji ve vnějších politikách EU V rámci projektu „Towards an open, fair and sustainable Europe in the World“ jsme 26. října 2022 uspořádali ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů a Stálým zastoupením ČR v Bruselu kulatý stůl na téma: „Jak ve vnějších aktivitách EU posilovat odolnost místních komunit […]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace